Flauto Giocoso

Členy souboru Flauto Giocoso založeného v roce 2005 a obnoveného
po dvouleté odmlce v září 2017 spojuje radost ze společného muzicírování a kamarádství.

Členy jsou nyní Anna Havlíčková (sopránová, altová zobcová flétna,
zvířecí rohy), Tereza Kučová (sopránová, altová, tenorová zobcová flétna, zvířecí rohy), Tabita Toepferová (sopránová, altová zobcová flétna),
Anna Vološinová (sopraninová, sopránová, altová zobcová flétna, zvířecí rohy).