Soubor zobcových fléten Vivat Flauto

Soubor zobcových fléten Vivat Flauto vedený Blankou Vysloužilovou tvoří seskupení hráčů ze dvou komorních ansámblů - Flauto Vispo a Flauto Giubiloso.

Soubor Vivat Flauto vznikl v roce 1997. Od té doby prošel několika etapami, při kterých se složení souboru zásadně proměňovalo, jak můžete vysledovat v sekci Fotky. Původně měl šest hráčů. Od roku 2005 do roku 2015 patřil do souboru i ansámbl Flauto Giocoso, v té době soubor Vivat Flauto vystupoval jako více než třicetičlenné těleso. V současnosti v souboru Vivat Flauto působí 19 členů a sídlo má v modřanském Kulturním centru „12“, Jordana Jovkova 3427, Praha 4, kde pravidelně vystupuje při různých příležitostech.

Jádro repertoáru tvoří renesanční a barokní skladby, ale obohacuje svá vystoupení interpretací soudobé hudby, lidových písní a jazzu.

V minulosti se soubor aktivně účastnil koncertů nejen na území domovské městské části Praha 12, ale vystupoval rovněž na různých místech naší vlasti. Účastnil se také celorepublikových soutěží, kde několikrát stanul na stupních vítězů. V roce 2010 a 2013 byl pozván na Mezinárodní festival „Evropské dny hudby“ ve městě Stochově. Soubor vystupoval v letech 2010, 2012 a 2014 na Národním festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles / orchestrů - IX., X. respektive XI. bienále flétnových souborů Boskovice. Úspěšná byla prezentace části souboru na Evropském hudebním festivalu pro mladé v Neerpeltu, Belgie, v roce 2011 (1. cena) a na Mezinárodním festivalu Bratislava Cantat 2013 (Zlaté pásmo).

V průběhu let pořídil nahrávky pro pět CD. První vyšlo v roce 2004 s názvem „KŘÍŽEM KRÁŽEM staletími...“, druhé a třetí vydal v roce 2007 pod názvem „ad libitum“ a „Vstupte“, čtvrté z roku 2011 nese název „Krabička hudby“, páté CD pojmenované „MYSTERIUM VIBRATIONIS“ bylo pokřtěno v prosinci 2015.