Národní festival neprofesionálních orchestrů - 2014

Pavel Jurkovič: Passacaglia

Peter Schott: Amsterodamské grachty