Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles - 2010

George R. Poulton: Aura Lee

Herwing Peychär: New Orleans Dixie