Bratislava Cantat - 2013

Soutěžní vystoupení 11. října 2013
[Flauto Giocoso]