Veletrh sociálních služeb

Místo konání: Praha 4 – Modřany, Sofijské náměstí (2. patro „Prioru“)
Datum a čas konání: 24. 9. 2015 11:00:00
Vystoupení souboru Flauto Vispo v zahajovacím bloku Veletrhu pořádaného městskou částí Praha 12.