Koncert

Místo konání: Pražská Loreta, Loretánské náměsti 7, Praha 1
Datum a čas konání: 3. 10. 2015 18:00:00
Společný koncert souborů Vivat Flauto, Pifferaios a Toni dei signori.
Plakát