Kaleidoskop Prahy 12

Místo události: Praha 4, Kulturní centrum „12“ a Husova knihovna
Datum události: 1. 12. 2008
V přehledu událostí na území městské části Praha 12 za rok 2008 se soubory objevily hned dvakrát - v lednu a v prosinci