KDN OTAVA

Místo události: Praha 4, klubovna KZ Otava
Datum události: 26. 5. 2004
Odezva na vystoupení souboru Vivat Flauto v Klubu dříve narozených Otava

zápis v knize přítomných